loader image

Transport van dieren

 • De dieren moeten getransporteerd worden in verpakking die niet direct aan temperatuur onderhevig is. bv piepschuimdozen, dubbelwandige en andere transportmiddelen of vervoersmiddelen moeten voorzien zijn van verwarming;
 • De dieren moeten in het donker worden vervoerd; kartonnen dozen bijv. moeten vermeden worden;
 • Dieren mogen niet in (te) grote aantallen bij elkaar worden getransporteerd;
 • Er moet voldoende ruimte voor de dieren zijn in de transportmiddelen.

De regels ten aanzien van diertransport zijn op Europees niveau vastgesteld. De Transportverordening is van toepassing op alle gewervelde dieren die met een economisch belang worden vervoerd. Dit geldt dus ook wanneer u bijvoorbeeld gewervelde dieren wilt verkopen op een vogelmarkt of reptielenbeurs.

Er zijn administratieve verplichtingen en regels met betrekking tot onder andere:

 • De wijze waarop de dieren behandeld moeten worden;
 • Wanneer dieren niet geschikt zijn te vervoeren;
 • Hoe vervoermiddelen ingericht moeten zijn;
 • Welke reisschema’s gehanteerd moeten worden.
 • Dieren niet los in de verpakkingsdoos
 • Dieren mogen gezamenlijk, mits gescheiden, in een grote verpakkingsdoos.
 • Dieren in zakken mogen maar beperkt bij elkaar zitten in een verpakkingsdoos.
 • Alleen dieren van gelijkwaardig gewicht in stoffen zakken verpakken.
 • Dieren in stoffen zakken beperkt op elkaar stapelen
 • Stapelen van dieren in bakjes alleen als er voldoende ventilatie in de bakjes is.
 • Het te veel stapelen van dieren in zakken kan door de wetgeving worden gezien als gebrek aan dierenwelzijn en kunnen door overheidsdiensten in beslag worden genomen.

Lichte katoenen tas, kussensloop, enz. Deze in een piepschuimen doos, vanwege het risico op verwonding met veilige sluitingen extra; met tape of kabelbinders.

 • In het geval van soorten hagedissen die vooraf vastgestelde breekpunten in de staart hebben, vermijd knikken van de staart.
 • Kleine hagedissen (gekko’s, Skinks, Lacertiden, Anolis enz): stoffen zak, naden naar buiten of kleine passende transportbakjes met voldoende ventilatie in piepschuimdoos.
 • Middelgrote hagedissen (agamen, middelgrote leguanen, kleine monitorhagedissen, etc.): overeenkomende grote verpakkingsdoos, transportbox met krant als basis. Deze weer in een piepschuimen doos.
 • Hagedissen (volwassen leguanen, monitorhagedissen): stoffen zak, kussensloop of dekbedovertrek gemaakt van katoen, naden naar buiten, bevestigingen speciaal beveiligd met tape of kabelbinders. Deze weer in een piepschuimen doos.
 • Kameleons: vrij zittend op een tak ingeklemd in de doos van Styrofoam, dat het dier nergens heen kan, de tak direct bevestigd aan de bodem van de doos of in bakjes met zo’n tak en voldoende ventilatie in piepschuimen doos.
 • Afsluitbare isolatiekist rond de buitenzijde van een soort, aanzienlijk risico op letsel en stress bij vervoer in wasmanden, kattenbakken of anderszins gefenestreerde of geperforeerde containers.
 • Schildpadden: gladwandige plastic doos met absorberend oppervlak (krant, keukenpapier),
 • Water-, modder- of vijverschildpadden: katoenen zak, vastgemaakt aan de transportbox. Zak moet vochtig zijn of kleine passende transportbakjes met voldoende ventilatie en vochtig materiaal in piepschuimen doos. Geen water tijdens transport ivm gevaar van verdrinking en onderkoeling.
 • Softshell schildpadden: Transporttas gemaakt van een zo fijn mogelijke maas, opgevuld met de bodem van de piepschuimdoos met verschillende lagen vochtige handdoeken of kleine passende transportbakjes met voldoende ventilatie en vochtig materiaal in piepschuimdoos.
 • Amfibieën: Terraboxen van passende grootte en aantal dieren, doos zonder scherpe randen, pas op voor ventilatieopeningen, substraat natte keukenhanddoeken, aanbieding in schuwe soorthoeken met beuken- of eikenbladeren als verstopplaats. Pure amfibieën in het water (bijvoorbeeld klauwkikkers): leg dit plat in een piepschuimdoos in een plastic zak tot 1/3 gevuld met aquariumwater en wat waterplantenmateriaal.

Als het transport van levende dieren een economische activiteit betreft, hebben bijna alle vervoerders een vervoerdersvergunning nodig. Dit hangt af van het soort transport dat de vervoerder maximaal wil uitvoeren. De verschillen in het type vergunning komen tot uiting in de technische voorschriften. Bij een type II vergunning worden er uitgebreidere eisen aan het voertuig gesteld en vind er keuring plaats door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De volgende situaties zijn mogelijk:

 • De vervoerder voert nooit transporten uit die langer zijn dan 65 kilometer: er is geen vergunning nodig;
 • De vervoerder voert alleen transporten uit die korter duren dan acht uren (inclusief laden en lossen van de dieren): een vergunning type I is nodig;
 • De vervoerder voert ook transporten uit die langer dan acht uren duren: vergunning type II;
 • Een vervoerder mag in de gehele Europese Unie (EU) maar één vergunning hebben. Met een type II vergunning mogen ook transporten korter dan 8 uur worden uitgevoerd.

Voor de handel en het vervoer van dieren en dierlijke bijproducten binnen de EU is een gezondheidscertificaat vereist. Wanneer dieren vervoerd worden van het ene naar het andere land, moeten deze dieren vergezeld zijn van een gezondheidscertificaat, afgegeven door een bevoegd dierenarts.

Voor meer informatie over de wet- of regelgeving of voor het aanvragen van een vervoersvergunning, verwijzen wij u naar de volgende website: www.nvwa.nl  (ga naar Onderwerpen > transport).

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u altijd even contact opnemen met de NVWA: 0900-0388.

Wetgeving

Zoals u misschien wel heeft meegekregen is sinds 1 januari 2013 de nieuwe wet dieren ingegaan (Rijksoverheid, 2014). Hierdoor zijn enkele regels veranderd die ook bij de beurzen en evenementen van toepassing zijn. Het is nu verplicht dat voor alle dieren die samen komen op één locatie, zoals op beurzen of evenementen, voor aanvang van het evenement veterinair gekeurd moeten zijn. De gezondheidsverklaring moet worden ingevuld voor aanvang van het evenement en worden afgegeven aan de desbetreffende organisatie. Deze verklaring moet getekend zijn door iemand met een veterinaire bevoegdheid. Om dieren te mogen verhandelen moet u als ZAKELIJKE standhouder vakbekwaam zijn. Lees verderop wat dit inhoudt. Ook is er een verplichting om een papieren versie (caresheet) over het houden van het dier mee tegeven aan de klant. (digitaal is niet in de wet beschreven)

Een afgestudeerd dierenarts heeft de bevoegdheid.

Om dieren te mogen verhandelen op de beurs (dit geldt dus voor alle zakelijke standhouders die dieren verkopen) is vakbekwaamheid nodig. Denk hierbij aan een CE Herpeten, CE Zoogdieren CE Vissen enz. of een dierenarts met CE Herpeten. 

Dierhouders die voor 1 juli 2014 een dierbedrijf, winkel, handel enz, hebben gestart hebben een periode van vijf jaar de mogelijkheid om een bewijs van vakbekwaamheid te behalen. Dit duurt voor deze personen tot januari 2020. Aangezien deze tijd is verstreken is het nu verplicht om een betreffende CE te hebben voor zakelijke activiteiten.

n de Wet dieren staat de intrinsieke waarde van het dier centraal. Dit betekent dat dieren een eigen waarde hebben. Dieren zijn wezens met gevoel. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van dieren.

Meer informatie is te vinden op volgende website :

Welzijnseisen voor dieren: Wet dieren

Wanneer bedrijfsmatig?

Fokt, verkoopt of verhandelt u huisdieren of vangt u huisdieren op? En doet u dat regelmatig? Dan houdt u bedrijfsmatig huisdieren. Een dierenspeciaalzaak en een dierenpension zijn hier voorbeelden van.

Weet u niet zeker of u bedrijfsmatig huisdieren houdt? Hieronder ziet u indicaties om dit te beoordelen. Ze hoeven niet allemaal te gelden.

 • U fokt niet om de dieren zelf te houden en ook niet voor uw familie en vrienden.
 • U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
 • U vangt de dieren op tegen een vergoeding.
 • U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of fokken van de dieren.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of u heeft een btw-nummer.
 • U adverteert.
 • U wilt winst maken met uw activiteiten.

Controle en handhaving

U beoordeelt zelf of u bedrijfsmatig houder van dieren bent. Vindt u dat u hobbymatig huisdieren houdt? Dan moet u dit bij een controle zelf aannemelijk maken bij de inspecteur.

Meer informatie over dit onderwerp?  https://www.rvo.nl/onderwerpen/dieren-houden/bedrijfsmatig

Om doorstroming te bevorderen van de rij met standhouders kunnen standhouders zonder dieren via een aparte rij naar binnen. Deze dienen wel van te voren een formulier welke te vinden is onder Formulieren in te vullen en te sturen naar info@nijmegenrexpo.com

ATTENTIE: Doormiddel van ondertekening van het formulier wordt u als persoon zelf verantwoordelijk mocht u toch dieren op uw tafel aan bieden, hiermee bent u dan in strijd met de Wet Dieren en daarmee strafbaar !

“ In november 2022 vond de 19e CITES Conferentie van de Partijen (CoP19) plaats. Tijdens de conferentie zijn 46 soortenvoorstellen aangenomen. Verschillende reptielensoorten die eerst niet CITES-beschermd waren zijn nu onder CITES beschermd. Reptielensoorten zoals de muskusschildpadden (Sternotherus spp.) en de weekschildpadden (Apalone spp.) zijn nu bijvoorbeeld onder CITES beschermd. Wilt u weten welke soorten nog meer recentelijk zijn opgenomen op de bijlagen van CITES? U kunt dit vinden op de website van RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/cites/cites-soort. Is er onverhoopt toch iets onduidelijk? RVO staat op deze beurs om voorlichting te geven over de CITES-regelgeving. U kunt RVO vinden op plek A5… Ook kunt u ons bereiken via 088 042 42 42 of stuur een email naar cites@rvo.nl. “