loader image

Flyer Reglement

Reglement ten aanzien van het uitdelen van flyers, folders en dergelijke op ons evenement.

Om veiligheidsredenen hebben wij besloten om geen flyers, folders, en dergelijke van andere evenementen, producten en standhouders uit te laten delen op ins evenement. De reden hiervoor is dat het een flinke rommel kan worden met op de grond gevallen flyers en folders welke een risico kunnen vormen voor bezoekers.

Evenementen anders dan door ons zelf georganiseerde evenement zullen ook niet worden toegestaan tenzij aangevraagd en goedgekeurd via email.

Het ophangen van posters van welke aard dan ook is niet toegestaan buiten eigen werkterrein(tafel). Indien dit wel wordt geconstateerd wordt de eventuele schade verhaald bij de eigenaar van deze poster. Voor eventuele andere mogelijkheden van reclameuitingen dan wel voor digitale expositie neem contact met ons op.

Wel is het mogelijk om flyers/posters van uw eigen stand of door u zelf verkochte producten op uw eigen stand neer te leggen.

Indien aan bovenstaand niet wordt voldaan kan leiden tot verwijdering van het evenement.