loader image

Beurs Huisreglement

Door betreding van de hal gaat u akkoord met de onderstaande regels! In het geval deze regels ruimte voor interpretatie overlaten geldt het oordeel van de organisatie.

1) In geval van brand, ontruiming of andere calamiteit dienen de instructies van het locatie personeel en de reguliere locatieprocedures gevolgd te worden.

2) Stafleden en Security hebben het recht bezoekers van het evenement te verwijderen, vanwege (maar niet beperkt tot) de volgende omstandigheden:

– Verstoring van de openbare orde, veiligheid en zeden.

– Het onder invloed zijn van alcohol of drugs of een vermoeden hiervan hebbende.

– Diefstal.

– Overmatige (geluids) overlast.

– Het vervuilen van het evenement terrein.

– Opzettelijk toebrengen van schade aan locatie of persoonseigendommen.

– Oponthoud op plekken waar een toegangsrestrictie geldt.

– Het niet naleven van de huisregels.

3) De organisatie heeft het recht bezoekers toegang tot de evenement ruimtes te ontzeggen vanwege (maar niet beperkt tot) de volgende omstandigheden:

– De ruimte is vol.

4) Kinderen jonger dan 12 jaar dienen te allen tijde vergezeld te zijn van een meerderjarige begeleider. Kinderen jonger dan 5 jaar kunnen gratis toegang krijgen onder begeleiding van een volwassene (18+).

5) Vormen van lichamelijk contact zoals knuffelen, bespringen en onnodig ander lichamelijk contact dat gezien wordt als ongepast of ongewenst is niet toegestaan. Dit mag alleen gebeuren met instemming van de persoon in kwestie. Het (bij herhaling) niet respecteren van deze gedragsregel wordt gezien als een overtreding van de huisregels als vermeld in punt 2 en kan leiden tot verwijdering van het evenement en indien nodig aangifte bij de politie.

Bezoekers worden uitdrukkelijk verzocht om ongepast of ongewenst contact en de personen die deze gedragsregel niet respecteren te melden bij de organisatie.

6) Wapens (echte, replica’s of modelwapens) zijn ten strengste verboden.

De organisatie is te allen tijde bevoegd wapens en/of -attributen te verbieden of (tijdelijk) in beslag te nemen.

7) Voor alle persoonlijke apparatuur (ook mobiele telefoons) geldt dat publieke vertoning en/of het ten gehore brengen van auteursrechtelijk beschermd materiaal verboden is.

8) Marketingactiviteiten op het evenement zijn niet toegestaan zonder toestemming van de organisator. Hieronder valt bijvoorbeeld de distributie van folders en flyers, het opstellen van borden of attributen en het houden van enquêtes, al dan niet met geluid. 

Het gebruik of de distributie van stickers of andere zelfklevende (reclame)materialen is verboden en kan leiden tot verwijdering van het evenement zonder restitutie. Ook het plakken op geparkeerde auto’s is verboden.

9) Op het hele evenement geldt een rookverbod. Roken is toegestaan buiten.

10) Het is niet toegestaan om eten of drank mee te nemen in alle evenementzalen, tenzij anders is aangegeven. Standhouders mogen drinken en voedsel nuttigen achter hun stand; op voorwaarde dat het netjes blijft en eventueel afval op gepaste wijze wordt afgevoerd.

11) Het is beperkt toegestaan om (huis)dieren mee te nemen naar het evenement anders dan dieren voor expositie. De kans dat het dier in de problemen komt tussen de mensen is groot, en mensen met een dierenallergie vinden het niet fijn om hun weekend verpest te zien worden door de haren en/of afscheiding van het dier.

Extra regels standhouders.

Reservering

 1. Zodra wij uw reservering hebben ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk verwerkt;

 2. U krijgt een bevestiging via de mail.

 3. De gevraagde ruimte voor u is gereserveerd zodra wij de reservering hebben ontvangen. (bij niet voldoende ruimte wordt u dat medegedeeld en komt u op de wachtlijst);

 4. LET OP. De reservering is niet vrijblijvend. Zodra deze reservering door ons is ontvangen dient u aan alle verplichtingen te voldoen volgens dit reglement.

Betaling

 1. Betaling dient direct online te geschieden. Zodra de betaling binnen is is de reservering voor ons definitief.Een kopie van de boeking met betreffende factuur ontvangt u per mail;

 2. Na de controle op alle dieren, verkrijgt u toegang tot uw tafel om uw dieren tentoon te stellen.

 3. Bij afzegging binnen acht weken voor de aanvang van het evenement vindt geen restitutie plaats;

 4. De reservering is niet vrijblijvend. 

Overigen

In dit hoofdstuk worden overige zaken die van belang zijn behandeld, denk hierbij aan de regeling over de polsbandjes en hoe de stroomvoorziening is geregeld.

Meubilair

Per tafel zijn maximaal twee stoelen inbegrepen. Voor reservering van meer dan één tafel is een maximum van vier stoelen. Indien er meer stoelen nodig zijn kan tegen een vergoeding stoelen worden gehuurd.

Stroom

 1. Geen stroom gebruiken anders dan door de organisatie is aangegeven. De organisatie heeft het recht om stroom af te sluiten alwaar overtreding plaatsvind;

 2. De standhouder is zelf verantwoordelijk voor goede stroomhaspels;

 3. Er mogen geen snoeren over de looppaden worden gelegd anders dan door de organisatie is aangegeven.

     Overigen

 1. Tot slot het verzoek om teleurstellingen van de bezoekers te voorkomen om tot de sluitingstijd te blijven, tenzij u alles heeft verkocht;

 2. De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor de kwaliteit van de verkochte en aangekochte goederen en/of dieren en ook niet voor verlies, diefstal, schade of letsel gedurende de gehele beursdag;

 3. Alles waar dit reglement en informatie formulier niet in voorziet beslist de organisatie.

De organisatie wenst iedereen een fijne Nijmegen Rexpo